Sůl ve stravě pacientů se srdečním selháním – dvě klíčová doporučení

Sodík je prvek potřebný pro lidské tělo. Jeho nadbytek i nedostatek může být zdraví nebezpečný – také pro pacienty se srdečním selháním. U této skupiny pacientů však mohou mít jakékoli odchylky v hladině prvků v krvi výrazně nebezpečnější důsledky pro zdraví a prognózu než pro lidi z běžné populace. Omezení soli ve stravě jistě stojí za to, ale obsedantní „sledování“ sodíku v každém pokrmu a produktu může být stejně škodlivé jako přidávání soli navíc, takže stojí za to zachovat zdravý rozum – říká dr hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej, z Laboratoře elektrofyziologie a srdeční stimulace Slezského centra pro srdeční choroby v Zabrze, odbornice Sekce srdečního rytmu Polské kardiologické společnosti.

Metaanalýza devíti randomizovaných klinických studií ukázala, že u lidí se srdečním selháním nemá omezení příjmu sodíku v potravě na méně než 2,3 gramů denně žádný další zdravotní přínos. Navíc může zvýšit riziko úmrtí.

Sůl ve stravě

– Výsledky nové metaanalýzy jsou zajímavé, ale neřekl bych, že úplně překvapivé. Již několik let se ve zprávách objevují informace naznačující, že úplné, restriktivní vyloučení soli ze stravy není pro pacienty se srdečním selháním přínosné – poznamenává Dr. hab. n. med. Ewa Jędrzejczyk-Pataj.

Hyponatrémie neboli nízké hladiny sodíku v krvi u pacientů se srdečním selháním je faktorem špatné prognózy a vypovídá mnohé o závažnosti srdečního selhání. Autoři metaanalýzy upozorňují, že s ohledem na dostupné poznatky by u pacientů se srdečním selháním měla být sůl v denní stravě omezena, ale míra těchto omezení vyžaduje další posouzení.

„Je třeba poznamenat, že tato studie zahrnovala pacienty se srdečním selháním. Jedná se o jinou skupinu pacientů než hypertonici, kterých se podobné studie a analýzy obvykle týkají a u nichž snížení příjmu soli vede k výraznému snížení krevního tlaku a má příznivý vliv na zdraví. Stojí za to vědět, že pacienti se srdečním selháním užívají diuretika, která mají odvodňující účinek. Působením těchto léků pacienti ztrácejí mimo jiné sodík a snižují jeho hladinu v krvi. Když také restriktivně vyloučí ze stravy sodík, mohou způsobit dysselektrolytemii, tedy poruchy elektrolytů nadměrným odstraňováním potřebných prvků z těla. Vylučování vody z těla nemusí probíhat správně, mohou se objevit otoky. Další možnou hrozbou v popsané situaci je přílišné snížení krevního tlaku. To vše může zhoršit srdeční selhání a zhoršit stav pacienta – pacient si místo pomoci může nechtěně vážně ublížit, ba co víc, zhoršit si prognózu.

Jak tedy sestavit denní jídelníček?

– Sodík je prvek potřebný pro lidské tělo. Jeho nadbytek i nedostatek může být zdraví škodlivý, zejména pro pacienty se srdečním selháním, u kterých mohou mít poruchy hladiny prvků v krvi výrazně nepříznivější zdravotní následky než u jiných skupin pacientů – podotýká dr. hab. n. med. Ewa Jedrzejczyk-Patej a navrhuje dvě klíčová doporučení:

Nesolme pokrmy a vyhýbejme se vysoce zpracovaným potravinám a hotovým výrobkům. Rychlé občerstvení je skutečnou sodíkovou bombou. Také dosolování zdravých pokrmů není zdraví prospěšné – jak pro lidi z běžné populace, tak pro pacienty se srdečním selháním. Sodík je přítomen v potravinářských výrobcích a není potřeba žádné další solení.

Pacientům se srdečním selháním přitom není potřeba sodík obsedantně „sledovat“ a zcela jej vylučovat z jídelníčku – takové chování může být stejně škodlivé jako přidávání soli, protože sodík je důležitý a nezbytný prvek v lidském těle!